fbpx

Privatumo politika

Saulius Menkeliūnas ir pramogų parko ir žaidimo „Misija- Lobis“ privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-06-30

Ši Saulius Menkeliūnas ir pramogų parko ir žaidimo „Misija- Lobis“ privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip pramogų parkas ir žaidimas „Misija – Lobis“, bei Saulius Menkeliūnas,  (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums dalyvaujant žaidime „Misija – Lobis“ (toliau – „Žaidimas“), naršant Žaidimo interneto tinklalapyje ar naudojantis kitomis su Žaidimu susijusiomis paslaugomis.

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Surinktus asmens duomenis mes tvarkome pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, kurią pateikėte ar kuri buvo gauta Jums dalyvaujant Žaidime ar lankantis Žaidimo interneto tinklalapyje https://www.misijalobis.lt iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su šia Privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes, Jums naudojantis Aplikacija, renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate arba sutikote, jog jie būtų perduoti Jums naudojantis Žaidimo paslaugomis. Mes renkame šiuos Aplikacijos naudotojų duomenis:

  • Paslaugas užsakančio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvio anketoje esantys duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, parašas;
  • Asmens savanoriškai pateikiami duomenys susirašinėjimo su Bendrove metu;
  • Žaidimo interneto tinklalapio lankytojų duomenys – IP adresas, šalis, kiti slapukų apraše nurodyti duomenys;
  • Sąskaitose duomenų subjekto nurodyti asmens duomenys.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimas už paslaugas atliekamas naudojant UAB „Paysera LT“ administruojamą mokėjimų platformą „Paysera“ ir Bendrovė pati netvarko mokėjimo už paslaugas pateikiamų duomenų.

Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų Asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose.

1.2 Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. organizuoti Žaidimo veiklą ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais, pvz. tiesioginės rinkodaros atveju, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. p. info@misijalobis.lt.

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

Aukščiau minėto teisėto intereso mes pavyzdžiui:

  • Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų turtą ir naudojamas IT sistemas;
  • Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;
  • Siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Bendrovės įsipareigojimų vykdymą;
  • Užtikriname Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose numatytų teisių įgyvendinimą, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir teisę į nuosavybę.

1.3 Automatinis Asmens duomenų rinkimas

Tam tikrais atvejais mes naudojame išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktume tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų interneto tinklalapyje https://www.misijalobis.lt. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų Aplikaciją Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

Slapukai (Cookies)

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 1 metai. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafariOpera.

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų el.p. adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

Toliau pateikiamas detalus slapukų sąrašas:

PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
PHPSESSIDmisijalobis.ltIki sesijos pabaigosHTTP
wc_cart_hash_#misijalobis.ltNiekadaHTML
wc_fragments_#misijalobis.ltIki sesijos pabaigosHTML
wc_cart_createdmisijalobis.ltIki sesijos pabaigosHTML
woocommerce_items_in_cartmisijalobis.ltIki sesijos pabaigosHTTP
wp_woocommerce_session_#misijalobis.lt1 dienaHTTP
woocommerce_cart_hashmisijalobis.ltIki sesijos pabaigosHTTP
CookieConsentCookiebot1 metaiHTTP
yt-player-bandwidthyoutube-nocookie.comNiekadaHTML
yt-player-headers-readableyoutube-nocookie.comNiekadaHTML
yt-player-bandaid-hostyoutube-nocookie.comNiekadaHTML
pll_languagemisijalobis.lt1 metaiHTTP
collectgoogle-analytics.comIki sesijos pabaigosPixel Tracker
_gamisijalobis.lt2 metaiHTTP
_gidmisijalobis.lt1 dienaHTTP
_gatmisijalobis.lt1 dienaHTTP
trfacebook.comIki sesijos pabaigosPixel Tracker
frfacebook.com3 mėnesiaiHTTP
_fbpmisijalobis.lt3 mėnesiaiHTTP

1.4 Socialinės medijos įrankiai ir programos

Dalyvaujant Žaidime susirašinėjimas tarp dalyvių ir Žaidimo organizatorių vykdomas naudojant trečiosios šalies valdomą platformą „Facebook Messenger“. Šį socialinė platforma gali saugoti duomenis apie Jūsų dalyvavimą Žaidime bei susirašinėjimo su mumis istoriją. Per „Facebook Messenger“ pateiktų asmens duomenų tvarkymas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje su kuria galite susipažinti „Facebook Messenger“ mobilioje programoje. Mes nevaldome kaip šie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi trečiųjų šalių ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

1.5 Nepilnamečių asmenų duomenys

Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti nepilnamečių asmenų asmens duomenų privatumą. Jaunesni, nei 18 m. asmenys prieš dalyvaudami Žaidime privalo gauti tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą.

2. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalaują specifiniai teisės aktai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojimą galite pamatyti paspaudę ant šios nuorodos.

Mes neperduodame Jūsų Asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

3. Jūsų teisės

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

Teisė susipažinti su duomenimis, gauti paaiškinimus ir duomenų kopiją. Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tam tikrais atvejais prašyti pateikti Bendrovės elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją. Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums prašymą. Mes įvertinsime Jūsų prašymą ir suteiksime prašomą informaciją vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų prašymą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis.

Teisė į duomenų ištaisymą. Jei žinote, kad Bendrovė netiksliai tvarko Jūsų asmens duomenis, tai Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų tikslūs.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkome jūsų duoto sutikimo pagrindu, tai tokį sutikimą bet kada galite atšaukti. Jei jūsų duomenis tvarkome sutarties vykdymo pagrindu, tai jūsų teisė nesutikti reikš sutartinių paslaugų su mumis nutraukimą.

Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų duomenis, nurodant konkretų laikotarpį arba prašymą duomenis ištrinti visa apimtimi, kiek tai yra įmanoma laikantis Bendrovę saistančių teisės reikalavimų.

Kitos teisės. Tam tikrais atvejais turite teisę į duomenų perkėlimą ar apriboti duomenų tvarkymą, BDAR nustatytais pagrindais ir tvarka.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. info@misijalobis.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

4. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik: i) kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją; ii) kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais ar verslo būtinybe, arba iii) iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau nebent i)-iii) nurodyti reikalavimai nustato kitaip, asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus.

5. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad Bendrovės interneto tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

6. Šios politikos pakeitimai

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į Bendrovės asmens duomenų apsaugos priemones. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką “Paskutinį kartą atnaujinta”. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

7. Privatumo politikos užtikrinimas

Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu info@misijalobis.lt. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Mes per 14 dienų patvirtinsime užklausos gavimą ir stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

Mes galime priimti Jūsų užklausoje išdėstytas pastabas ir prašymus įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises (tuo atveju būtų naudojamos skyriuje „Jūsų teisės“ aprašytos priemonės) arba vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą.

Skundą dėl Jūsų asmens duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.