fbpx

Žaidimo taisyklės

BENDROSIOS PRAMOGŲ PARKO IR ŽAIDIMO „MISIJA – LOBIS“ TAISYKLĖS

1. Pramogų parko „Misija – Lobis“ lankytojas turi būti susipažinęs su Bendrosiomis pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ taisyklėmis bei DUK (toliau „Taisyklės“) ir įsigydamas bilietą ir/ar kuponą patvirtina, kad jų laikysis. Šios Taisyklės privalomos visiems lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

2. Taisyklės yra skelbiamos Pramogų parke „Misija – Lobis“ ir viešai prieinamos internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt/zaidimo-taisykles

3. Pramogų parke „Misija – Lobis“, miestelio parke bei Kaltanėnų miestelyje, kurio teritorijoje vyksta žaidimas „Misija – Lobis“, visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis visuotinai pripažintų gero elgesio bei viešosios tvarkos taisyklių. Žaidimo „Misija – Lobis“ metu būtina elgtis atsargiai, saugoti save, parko bei miestelio inventorių ir kitus parko lankytojus.

4. Nepilnamečiai įleidžiami tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu (išskyrus atvejus, kai nepilnamečiai lydimi tėvų/globėjų). Komandą, kurią sudaro vien nepilnamečiai, privalo lydėti bent vieno iš nepilnamečių tėvas/globėjas.

5. Rezervacija žaidimui „Misija – Lobis“ vykdoma tik internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt, pasirenkant datą ir laiką bei atliekant mokėjimą naudojantis Paysera elektronine atsiskaitymo sistema arba įvedant išankstinio kupono kodą. Rezervacija patvirtinama atsiunčiant bilietą (PDF formatu) Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. Lankytojas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šiomis Taisyklėmis įsigytas bilietas negali būti grąžintas ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai žaidimias „Misija – Lobis“ atšaukiamas Pramogų parko „Misija – Lobis“ administracijos iniciatyva).

7. Bilieto rezervacijos laiką galima keisti ne daugiau kaip vieną kartą likus ne mažiau kaip 24 val. iki rezervuoto žaidimo laiko.

8. Į Pramogų parką „Misija – Lobis“ privaloma atvykti 20 minučių prieš savo rezervacijos laiką. Lankytojams atvykus, žaidimo „Misija – Lobis“ administratorius detaliai supažindins su žaidimo taisyklėmis. Bent vienas komandos narys turėtų turėti mobilųjį įrenginį su internetu ir aktyvią feisbuko paskyrą, kad galėtų per feisbuko „Messenger“ platformą gauti žaidimo „Misija – Lobis“ užduotis. Vėluojant atvykti nustatytu rezervacijos laiku, bilietas anuliuojamas, jei nėra galimybės žaidimą perkelti į artimiausią laisvą laiką.

9. Visi pilnamečiai lankytojai privalo pasirašyti registracijos žurnale Pramogų parke „Misija – Lobis“ bei sumokėti 50 Eur užstatą už žaidimo įrankių komplektą. Užstatas priimamas tik grynaisiais pinigais ir grąžinamas laiku užbaigus žaidimą.

10. Lankytojai žaidimą „Misija – Lobis“ turėtų užbaigti per 2 val. 30 min. Neužbaigus žaidimo per jam skirtą laiką, ir laiku (ne vėliau kaip per 2 val. 45 min.) negrąžinus žaidimui skirto įrankių komplekto, sumokėtas užstatas nėra grąžinamas.

11. Pasirašydami žurnale pilnamečiai parko lankytojai ar nepilnamečių lankytojų tėvai/globėjai patvirtina, kad lankytojo psichinė sveikata ir fizinė būklė leidžia jam naudotis pramogų parko paslaugomis, pilnai atsako už savo ar nepilnamečio vaiko elgesį pramogų parko, žaidimo „Misija – Lobis“ ir Kaltanėnų miestelio ir viešo parko teritorijoje, kurioje vyksta žaidimas „Misija – Lobis“  bei bet kokį savo ar nepilnamečio vaiko sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų lankytojų sveikatos sutrikdymą. Pilnamečiai pramogų parko lankytojai ar nepilnamečių vaikų tėvai/globėjai užtikrina pramogų parko ir/ar Kaltanėnų miestelio ir viešo parko, kurio teritorijoje vyksta žaidimas „Misija – Lobis“, inventoriui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ darbuotojai turi teisę neleisti dalyvauti žaidime „Misija – Lobis“ pilnamečiams asmenims ar nepilnamečių vaikų tėvams/globėjams, apsvaigusiems nuo alkoholio/ narkotinių/ psichotropinių medžiagų ar dėl jų psichinės sveikatos ar fizinės būklės dėl jų pačių ir kitų lankytojų saugumo.

13. Asmeniui, įsigijusiam parko bilietą, bet nusprendusiam nebesinaudoti parko paslaugomis ar nepabaigus žaidimo „Misija – Lobis“, pinigai už bilietą negrąžinami.

14. Už nepilnamečių elgesį, saugumą ir priežiūrą parko teritorijoje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra nepilnametis.

15. Lankytojai turintys negalią gali dalyvauti žaidime „Misija – Lobis“ tik lydimi pilnamečių asmenų, kurie gali suteikti specialiąją priežiūrą lankytojui.

16. Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus.

17. Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus ar kilusią žalą, jei tai nesusiję su pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ inventoriaus gedimu.

18. Pilnamečiai Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ lankytojai ar nepilnamečių vaikų tėvai/globėjai atsako už viešosios tvarkos taisyklių laikymąsi Kaltanėnų miestelio ir viešo parko teritorijoje, kurioje vyksta žaidimas „Misija – Lobis“.

19. Prieš naudodamiesi pramogomis, parko lankytojai privalo patys įsitikinti, ar parko įrengimai bei suteiktos priemonės yra nesugadinti, tinkami naudotis. Pretenzijos dėl netinkamų paslaugų ar priemonių, pasinaudojus paslauga, nėra priimamos.

20. Draudžiama parko teritorijoje vedžioti palaidus ar be priklausančio antsnukio augintinius.

21. Pramogų parke „Misija – Lobis“, Kaltanėnų miestelio bei parko teritorijoje, kurioje vyksta žaidimas „Misija – Lobis“, draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms, vaikščioti tam neskirtose vietose, skinti žoles, gėlynus, vaikščioti nevilkint drabužių ar kitais būdais pažeisti viešąją tvarką.

22. Pramogų parkas „Misija – Lobis“ neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.

23. Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ inventorius turi likti savo vietose, kur buvo prieš naudojimąsi juo. Draudžiama išsinešti parko inventorių ar priemones už parko teritorijos ribų, savavališkai perkelti įrenginius, rodykles, stendus, riboženklius.

24. Parko darbuotojų išduotas priemones pramogauti privaloma grąžinti į tų priemonių išdavimo vietą.

25. Už sulaužytą, sugadintą, negrąžintą parko inventorių bei priemones taikoma ne mažesnė kaip 50 Eur dydžio bauda, bei bauda priklausomai nuo galimų išlaidų žalos atstatymui.

26. Pramogų parko ir žaidimo „Misija – Lobis“ darbuotojai turi teisę paprašyti palikti pramogų parką tuos lankytojus, kurie nesilaiko šių ar viešosios tvarkos taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko ar miestelio inventoriui. Tokiu atveju pinigai už bilietą lankytojui nėra grąžinami.

27. Parko administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu uždaryti pramogų parką ir žaidimą „Misija – Lobis“ patikrinimui. Tokiu atveju bilieto kaina nėra perskaičiuojama ir pinigai už bilietą lankytojui nėra grąžinami, klientui negalint tuo metu naudotis paslauga, pratęsiamas naudojimosi paslauga laikas.

28. Pramogų parkas „Misija – Lobis“ ir žaidimą administruojanti įmonė turi teisę keisti parko darbo laiką, paslaugų kainas ir jų naudojimosi sąlygas.

29. Privatumo politika, paslaugų kainos ir kita svarbi informacija yra viešai prieinama internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt.